tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej

Nazwa kierunku studiów: Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej

Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności:

  1. Analityka Big Data – programowanie i projektowanie badań
  2. Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych

Przejdź na stronę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS i poznaj szczegóły

Przejdź do REKRUTACJI

 

Pierwsze w Polsce studia licencjackie wkraczające w magiczny obszar sztucznej inteligencji.

Big Data
, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024!

Pracujemy w niezwykłej epoce technologicznego przełomu. Trwa wyścig gigantów zdobywających dane. Uczeni kierują swoją uwagę w stronę wydajnych algorytmów analizujących olbrzymie zasoby danych. Użytkownicy nowych technologii, pełni obaw, oswajają ich możliwości. Fascynujący czas. I tu realizujecie swoje pasje. Zapraszamy w przyszłość!

 

Czym jest Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej?

Studia w obszarze Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej otwierają drzwi do świata, gdzie nowoczesne technologie łączą się z analizą ogromnych zbiorów danych. Za fasadą tej fascynującej dziedziny kryją się skomplikowane algorytmy uczenia maszynowego, sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego, systemy eksperckie i metody statystyczne. Studenci zdobywają umiejętności programowania, analizy danych, zarządzania projektami badawczymi oraz wizualizacji wyników badań.

 

Czego się nauczysz?

Nauczysz się wykorzystywać sztuczną inteligencję w badaniach biznesowych, analizować dane za pomocą technik Big Data, projektować badania społeczno-ekonomiczne i analizować dane behawioralne. Studia obejmą również skuteczne zarządzanie zespołami, korzystanie z otaczających danych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, a także analizowanie, prognozowanie i projektowanie procesów gospodarczych i społecznych dla biznesu i administracji.

Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne:

1. Analityka Big Data, programowanie i projektowanie badań - studenci tej specjalności zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, programowania oraz projektowania badań. Kładzie się nacisk na praktyczne umiejętności korzystania z języków programowania, takich jak Python i R, a także na projektowanie i realizację badań opartych na najnowocześniejszych narzędziach badawczych i technologiach. Program ten obejmuje również zagadnienia związane z eksploracją danych, tworzeniem modeli prognostycznych i symulacyjnych, oraz skupia się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej w indywidualnych projektach badawczych.

2. Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych - specjalizacja ta skierowana jest na rozwijanie umiejętności interpretacji i analizy danych w kontekście otoczenia społeczno-ekonomicznego. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie analizy danych behawioralnych, projektowania badań społeczno-ekonomicznych oraz wykorzystywania metod statystycznych i ekonometrycznych do interpretacji wyników. Program obejmuje także zagadnienia związane z komunikacją społeczną, przydatnością wyników analiz dla celów biznesowych oraz umiejętnościami prezentacji wyników badań zarówno dla specjalistów, jak i decydentów biznesowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Absolwenci obu specjalności będą przygotowani do pracy w różnych sektorach gospodarki i instytucjach badawczych. Otwierają się przed nimi drzwi do roli analityków danych, ekspertów ds. sztucznej inteligencji, badaczy rynkowych, specjalistów ds. zarządzania danymi oraz konsultantów ds. innowacji. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach badawczych, instytucjach rządowych, firmach konsultingowych oraz sektorze edukacyjnym, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na inteligentnej analizie danych.

 

Zostań liderem nowoczesnej gospodarki!

 

Przejdź do REKRUTACJI

 

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.